Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Black Woodpecker Software

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Sidonnaisuusrekisteri.fi och har upprättats / uppdaterats 27.10.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Vi har bedömt tillgängligheten av tjänsten i enlighet med A- och AA-kriterierna i WCAG 2.1-riktlinjerna för tillgänglighet.

Sidonnaisuusrekisteri.fi uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss per e-post, så gör vi vårt bästa för att åtgärda den
asiakaspalvelu@sidonnaisuusrekisteri.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000